P.M.C चे काम चालकांच्या डोक्याला घाम….!

पौड रस्त्यावार रामबाग  कॉलोनीत सध्या महापालिकेचे काम चालू आहे. त्यासाठी रस्त्यावर खोदकाम चालू असून  रस्त्यावर माती वाळू पसरली आहे.  ह्या वाळूवर सर्रास गाड्या घसरून  बरेच अपघात झाले आहेत. शिवाय कामाचे समान हि ह्या रस्त्यावर पसरले असल्याने अनेक गाड्या रोज पंक्चर  होत आहेत. पौड रस्त्यावर असलेला ग्यारेज   मालक म्हणाला, ” गाड्यांच्या चाकांमध्ये खीळे  रुतलेले रोज आढळतात. रोज एक तरी ग्राहक ह्या रस्त्यावरून जाताना गाडी पंक्चर झाल्याची तक्रार घेऊन आमच्याकडे   येतो.”  अशा  प्रकारे रास्याचे काम चालू असताना असे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करणेच योग्य.

full_nails

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s